snelstart

kantoor

snelstart

NIB-incasso

van der Zwan

Nieuwsberichten

De kleineondernemersregeling (KOR) is veranderd per 1 januari 2020.

U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan 20.000euro omzet in een kalenderjaar hebt. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn. meer informatie fjco.nl

Zzp-ers verzetten zich tegen verplichte AOV verzekering

Als het principeakkoord over pensioenen doorgaat, moeten zelfstandigen zich straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (aov). Veel zzp-ers roeren zich op sociale media. We zijn hier faliekant op tegen, meldt ook ZZP Nederland. De grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel, ZZP Nederland, hield in mei een onderzoek naar de aov-plicht. In dat onderzoek gaf 83 procent aan tegen te zijn. Toch bevat het principeakkoord deze plicht. Onbegrijpelijk, vindt ZZP Nederland. Ook op sociale media laten zzp-ers weten het hier pertinent mee oneens te zijn. Zij klagen bovendien dat de aov weinig van doen heeft met de pensioenonderhandelingen. Waarom wordt een aov-verplichting voor zzp-ers onderdeel van een pensioenonderhandeling, vragen meerdere zelfstandigen zich af op

VAR verdwenen, Wet DBA verschenen, wat moet ik doen als zzp-er?

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is de nieuwe Wet DBA van kracht. Door deze nieuwe wet gaan opdrachtgevers en zzp-ers werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Als dat nodig mocht zijn tenminste, want dat is lang niet altijd het geval. En het is ook niet verplicht.